Visby hospital.

Regeringen har förordnat att fabrikören J. M. Siltberg och handl. J. O. Hederstedt fortfarande under tre år, räknade från 1883, skola vara ledamöter af direktionen öfver Visby hospital samt Gotlands läns kurhus och lasarett.Gotlands Tidning
Lördagen den 20 januari 1884
N:r 6.