Från sjön.

I dag inkom till Slite ryska bergningsångaren Neva från Reval.Gotlands Tidning
Lördagen den 20 januari 1884
N:r 6.