Till ordförande

äro utsedde i Halla sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse hemmansegaren John Smedberg Möllbos, i Tofta sockens kommunalnämd husbonden Petter Carlsson Dyple, i Tofta sockens fattigvårdsstyrelse skolläraren L. Valdemar Andersson,
i Fårö sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse hemmanseg. Johannes Carlberg Möllner,
i Ekeby sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse hemmanseg. O. P. Arvidsson Lindarfve,
i Endre sockens kommunalnämd landtbrukaren Johan Larsson Endregårda,
i Björke sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse fanjunkaren J. P. Häglund Harqvie,
i Ardre sockens kommunalnämd husbonden Jacob Jacobsson Botvalde,
i Lye sockens kommunalnämd landtbrukaren C. Carlsson Bosarfve,
i Gammelgarns sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse hemmanseg. O. N. Häglund Högstens.Gotlands Tidning
Lördagen den 20 januari 1884
N:r 6.