Sjömansföreningen,

som nu är 20 år gammal, egde vid 1882 års utgång en kapital-behållning af tillsammans 104,389 kr. 64 öre. Ledamöternas antal var vid samma tidpunkt 723, och det sist under året utgifna flaggnumret A 103. Från och med nästa år komma pensioner att utbetalas till 10 delegare och 10 enkor efter delegare.Gotlands Tidning
Lördagen den 20 januari 1884
N:r 6.