Det militära hälsningssättet

har på lektor Bergmans förslag upptagits mellan lärare och lärjungar vid härvarande läroverk.Gotlands Tidning
Onsdagen den 24 januari 1884
N:r 7.