Födde, Döde och Vigde i Visby.

Födde i Visby:
Arb. J. V. Magnussons son, torparen C. A. Stenströms fr. södra landsförsamlingens dotter, ogifta Catharina Olivia Nilssons från Eskelhem son, ogifta Fredrika Johanssons son, bagaren F. A. Vallins son, f. artilleristen Nils Johanssons dotter, sadelmakaren I. P. A. Petterssons dotter, arb. C. G. Gustafssons dotter, husegaren J. A. Nyströms dotter, ogifta Emma E. E. Nyströms son.

Döde:
Enkefru Fredrika Tribbler 76 år, 6 mån. 11 dagar, gossen Johan Viktor Salomon Nordström 1 år 6 mån. 26 dagar, styrmanshustrun Maria Amanda Carlsson 19 år 19 dagar, gossen Carl Gustaf Alfvegren 1 år, 2 mån. 6 dagar, f. arb. Christoffer Engström 67 år.

Vigde:
Arb. G. V. Hedenberg från Endre och Ida Christina Jonasson från denna församling.Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1884
N:r 8.