Att den Högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår ende ömt älskade Son Oscar Emil Valdemar, torsdagen den 4:de januari 1883, kl. 8 f. m., i en ålder af 1 år, 8 månader och 17 dagar, djupt och innerligt sörjd af oss föräldrar och tvenne systrar, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Brooklyn, N. Y. den 4 jan. 1883.
Lina Lindvall, född Johanson.
Oscar Lindvall.Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1884
N:r 8.