Postkungörelse.

Från och med den 27 dennes kommer Kongl. Postångfartyget Sofia att härifrån afgå till Vestervik Måndagar, Torsdagar och Lördagar tidigt på morgnarne, samt ankommer från Vestervik till Visby Tisdagar, Fredagar och Söndagar.
I sammanhang härmed kommer förändring i landtposternas ankomst till Visby att inträda sålunda, att desamma från poststatioerna å postlinierna Visby-Fårösund och Visby-Klintehamn ankomma till Visby på Söndags aftnar i stället för såsom hittills på Lördags aftnar.
Då post till fastlandet nu kommer att expedieras jemväl Söndagar hålles postkontoret öppet sagde dagar från kl. 8-10 f. m. och från 3-6 e. m.
Visby Postkontor den 24 januari 1883.
F. O. Wallander.Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1884
N:r 8.