Läroverket.

Reg:n har beviljat adjunkterna V. Lange och O. A. Vestöö begärd tjenstledighet under innevarande termin.Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1884
N:r 8.