Stiftet.

S. m. kandidat Alfred Ahlander kommer den 31 dennes att aflägga prestexamen.Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1884
N:r 8.