Hafvets arbetare.

I lördags middag då fiskarena O. Nordström, N. Olsson och P. Andersson, alla från Tofta, varit ute på torskfiske och skulle ro hem hände den olyckan, att båten genom en oförsigtig manöver kantrade för en brottsjö, hvarvid alla drunknade i åsynen af på stranden stående anhöriga. Visserligen skyndade kamrater så fort sig göra lät att hjelpa de nödstälde, men utan någon nytta. De omkomne efterlemna enkor och elfva barn i bekymmersamma omständigheter, så att det vore dem en tröst i sorgen om välvilliga menniskor ville bispringa dessa olyckliga familjer med en liten skärf och sålunda lindra den första påträngande nöden.Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1884
N:r 8.