Ett bihang,

innehållande en förteckning å värderika böcker utgifna från L. J. Hjertas förlagsexpedition, medföljer detta n:r till prenumeranter i Staden.Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1884
N:r 8.