Till ordförande

äro utsedde i Väte sockens kommunalnämd hemmansegaren C. V. Carlqvist Binge,
i Roma sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse ingeniören Chr. Hultman, Bussarfve,
i Sanda sockens kommunalnämd hemmansegaren Johan Vallin Bjestafs,
i Sanda sockens fattigvårds-styrelse hemmansegaren Reinhold Vallin Runne,
i Tingstäde sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse hemmansegaren Petter Högberg Myrvälder,
i Vänge sockens kommunalnämd kyrkovärden Johan Olsson Suderbys.Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1884
N:r 8.