Medalj och ordnar.

För medborgerlig förtjenst har reg:n tilldelat klockaren i Boge till Othems pastorat hörande annexförsamling C. E. Vessman en medalj i silfvar af 8:e storleken.Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1883
N:r 8.