Konungen

med gemål och hertigen af Gotland afreste i fredags afton till Kristiania. De anlände dit dagen efter vid middagstiden.Gotlands Tidning
Onsdagen den 31 januari 1883
N:r 9.