Gotlands gille

firade i torsdags sin midvintersfest med en lysande bal å Hotel Phænix, besökt af omkring 150 personer, till hvilken fest gillet inbjudit sin hedersledamot, hertigen af Gotland, som infann sig med uppvaktning kl. 10 e. m. och stannade till supéns slut. Vid den samma föreslog gillets ordförande, medicinalrådet Pontin, en skål för hertigen, hvilken af denne besvarades med en skål för de närvarande riksdagsmännen, hvarpå öfversten frih. E. v. Vegesack höjde sitt glas för gillets välgång. Slutligen uppläste revisor Kinberg några anslående verser till damernas ära. Efter flera af dessa tal sjöngos sånger af en fyrdubbel mansqvartett, som för öfrigt under aftonens lopp lät höra sig flere gånger. Efter supén vidtog kottiljongen, och den mycket lyckade festen slutades kl. 2 på natten.
Hertigen dansade fjerde valsen med doktorinnan Pontin, tredje fransäsen med friherrinnan Drake, född Vegesack, vis-á-vis kaptenen frih. R. v. Vegesack och fröken Emmy Liljewalch, femte vals med fröken Emmy Liljewalch, andra polka med fröken Gyllenberg, sjette vals med fröken Hallin samt tredje polka med fru Emelie Cramér.Gotlands Tidning
Onsdagen den 31 januari 1883
N:r 9.