Sjukdomsfall.

Professor A. T. Gellerstedt ligger sedan några dagar farligt sjuk i följd af en afrifven finne.Gotlands Tidning
Onsdagen den 31 januari 1883
N:r 9.