Födde och Döde i Visby.

Födde i Visby:
Mältaren C. O. Carlssons dotter, snickaren Gustaf Johnssons son, ogifta Vendla Maria Nordströms son, styrman J. Valbäcks son.

Döde:
Arbetarehustrun Anna Sofia Mathilda Jacobsson 33 år, 3 mån., 24 dagar, flickan Thilda Gerda Kristina Svensson 5 år, 2 mån., 29 dagar, gossen David Emanuel Hellström 10 mån.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 februari 1883
N:r 10.