Stiftstidningar.

Domkapitlet har på derom af biskop Anjou gjord framställning förordnat stadskaplanen H. Lorens Söderberg till v. pastor i Visby.
Prestexamen aflades den 31 sistl. januari af s. m. kandidaten Alfred Ahlander.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 februari 1883
N:r 10.