Fångantalet

vid härvarande cellfängelse den 1 febr. utgjorde:
Qvarvarande den 1 jan. 21 män, 7 qv. Tillkomne under mån. 8 män. Afgångne denna dag 20 män, 6 qv.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 februari 1883
N:r 10.