Till ordförande

äro utsedde i Grötlingbo sockens kommunalnämd hemmansegaren Mathias Niklas Carlsson Kattlunds och i Stenkyrka sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse hemmansegaren C. Högberg Tystebols.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 februari 1883
N:r 10.