Bolagsstämma.

Delegarne i Slite Skeppsrederi-aktiebolag behagade sammanträda till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 8 nästkommande mars kl. 11 f. m. á Stadshotellet i Visby. Då vid denna bolagsstämma (30) trettio kronor pr aktie i kapitalafbetalning kommer att egarum emot afskrifning af beloppet å aktiebrefven, så uppmanas vederbörande aktieegare medhafva sina aktiebref.
Visby den 1 februari 1883.
STYRELSEN.Gotlands Tidning
Onsdagen den 7 februari 1883
N:r 11.