Auktion.

Arfvingarne efter aflidna enkan Kristina Elisabeth Svensson låta genom offentlig, frivillig auktion, som kommer att förrättas i huset n:r 54 i Norderrotens 3:dje qvarter (Nikolaigatan, snedt emot ruinen), onsdagen den 14 innevarande februari månad från kl. 10 f. m., till den högstbjudande försälja: Hälften i ofvannämda hus, hvilket innehåller 3 rum, kök och källare, samt hälften i gårdstomten dertill, jemte lika stor andel i en jemväl i nämda tomt uppförd Stallbyggnad; äfvensom åtskillig Lösegendom och hvaribland Glas och Porslin, Koppar-, Jern- och Blecksaker f hvarjehanda slag, möbler, såsom Soffa, Säng, Skänk, Bord och Stolar, en Väfstol, Sängkläder, Linne, Fönster- och Rullgardiner, Golfmattor m. m. m. m. som icke så noga kan uppräknas.
Lösegendomen säljes med 2 månaders betalningsanstånd; på fastighetshälften lemnas jembäl goda betalningsvilkor, hvilka uppgifvas vid förrättningen, före utropet, som sker kl. 12 middagen.
Visby den 5 februari 1883.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Onsdagen den 7 februari 1883
N:r 11.