Från sjön.

Skeppet Marie Louise, kapten Ekelund, anlände den 1 januari till Rio Janeiro från Rosario. Allt väl ombord.
Revals redd är isfri 4 verst från hamnen, och Baltischpoers redd är alldeles isfri.
En stor italiensk ångare vid namn Ausonia, har gått totalt förlorad på kusten af Tripolis. Tjugu man af besättningen jemte passagerarne räddades.Gotlands Tidning
Onsdagen den 7 februari 1883
N:r 11.