Tillkännagifves att f. Urmakaren och Borgaren i Visby f. Kaptenen och Chefen för Visby stads beväring f. Rådmannen vid Visby radstugurätt Jacob Norrby stilla afled å Ångvards i Träkumla den 8 fabruari 1883 kl. 3 f. m., i en ålder af 85 år, 3 mån., 26 dagar.
Dav- ps. 90: 12.Gotlands Tidning
Lördagen den 10 februari 1883
N:r 12.