Stiftstidningar.

S. m. kandidaten A. Ahlander prestigdes d. 6 dennes i biskopshuset.
Till v. komminister i Sanda är förordnad ofvannämde A. Ahlander.Gotlands Tidning
Lördagen den 10 februari 1883
N:r 12.