Stadsfullmäktiges

sammanträde i går företedde åttkilliga märkliga episoder, om hvilka vi i nästa n:r skola lemna närmare besked.Gotlands Tidning
Onsdagen den 14 februari 1883
N:r 13.