Födde och döde i Visby.

Födde:
Skrädderiföreståndaren N. G. Hages son, bryggeriarb. J. P. F. Fohlströms dotter, smedmästar J. Grönbergs son, ogifta Anna Mathilda Myrströms Myrvällder i Tingstäde dotter.

Döde:
Gossen Knut Vilhelm Larsson 6 år, 1 mån., 1 dag, smedmästar Petter Grönberg 39 år, 11 mån., 18 dagar, ogifta Maria Kristina Medbom 61 år, 10 mån., 8 dagar, arb. Niklas Gustaf Södergren 65 år, 29 dagar.Gotlands Tidning
Lördagen den 17 februari 1883
N:r 14.