Vådeld

uppkom i torsdags som man förmodar genom lintorkning i en husbonden J. Persson Valfva i Eskelhem tillhörig byggning, som totalt nedbrann med deri varande lösegendom och några tunnor spannmål.Gotlands Tidning
Onsdagen den 21 februari 1883
N:r 15.