Födde, döde och vigde.

Födde i Visby:
Löjtnant V. R. Landbergs son.

Döde:
Husbondeenkan vid 1:a Hästnäs Anna Kathrina Gustafsson 79 år, 1 mån., 11 dagar.

Vigde:
Handelsbokh. Lars Oskar Stenman och Karolina Vilhelmina Lorentina Lundqvist, arbetaren Carl Olof Frösell och Maria Kristina Kacobina Siggelin.Gotlands Tidning
Lördagen den 24 februari 1883
N:r 16.