Gotlands mejeribolag

konstituerades i går sedan minimibeloppet 9,000 kr. fulltecknats. Förslaget till stadgar genomgicks punktvis och blef med några smärre förändringar antaget.
En interimstyrelse, bestående af hrr Stenmark, Stålhandske, Osterman, A. Palm, Pettersson Liffride, N. Jacobsson Kyrkljufves, och Olsson Kyrkeby med hrr Björkander i Väte, Procopée Krämplösa och Olsson Isume som suppleanter tillsattes, hvilken styrelse hade att bland annat hos reg:n anhålla om sanktion å bolagsordningen.
Sammanträdet var ganska talrikt besökt och diskussionen ibland rätt liflig. Till ordförande utsågs herr Stenmark, ehuru han undanbad sig detta förtroendeuppdrag.
Våra större jordbrukare syntes fortfarande vara ointresserade för denna fråga.Gotlands Tidning
Lördagen den 24 februari 1883
N:r 16.