Dödsfall.

Ett oförmodadt dödsfall inträffade härstädes i torsdags middag, då löjtnanten vid Gotlands nationalbeväring A. G. L. Ekstedt efter en svår sjukdom afled, efterlemnande närmast en ung maka och en son. Den aflidne, som endast uppnått 34 år, var i lifstiden mycket omtyckt för sitt vänsälla och hjertliga väsende och många äro de som beklaga hans från vår synpunkt sedd förtidiga bortgång från det jordiska lifvet.
- Natten till måndagen afled i hufvudstaden konditorn Vilhelm Davidson i en ålder af något öfver 70 år.
Han träffades vid 1-tiden af hjertslag, som inom kort utsläckte ett långt och verksamt lif. Som bekant var han grundläggare af Hasselbacken, Stockholms fashionablaste restaurant.Gotlands Tidning
Lördagen den 24 februari 1883
N:r 16.