Skeppsauktion.

Till försäljning af den i härvarande hamn liggande skonaren Auguste Grossherzogin von Mecklenburg utsätter jag i uppdrag en auktion onsdagen d. 7:de mars d. å. kl 11 f. m. i Hotel Stadt Hamburg härstädes.
Fartyget, såväl som inventariet, är i godt stånd. Detsamma är kopparfast af ek byggdt och har klass A. G. Lloyd, är mätt 145 Reg. Tons och lastar c:a 8 Keel Stenkol. eller c:a 60 Std. träd.
Julius Sommer, Wismar.Gotlands Tidning
Onsdagen den 28 februari 1883
N:r 17.