Postkommunikationen.

Ångaren Sofia, som i söndags middag skulle anländt hit, måste för svår nordvestlig storm angöra Vestervik dit hon ankom middagstiden. Post ankom och afdick åter härifrån i vanlig tid på aftonen.Gotlands Tidning
Onsdagen den 28 februari 1883
N:r 17.