På förslag

till provinsialläkaretjensten i Stockholms distrikt äro uppförde: 1) t. f. provinsialläkaren i distriktet J. F. Svedberg, 2) provinsialläkaren i Vesterås distrkt K. J. Jerling och 3) provinsialläkaren i Visby distrikt A. Th. Goës, med förord för d:r Goës.Gotlands Tidning
Onsdagen den 28 februari 1883
N:r 17.