Konkurs.

På enkan Sofia Anderssons yrkande försattes sistl. måndag snickaren L. J. Vallin å Carlsberg i konkurs. Stadsfiskal Jansson förordnades uppteckna boet och utsattes första förhöret till den 5 mars samt inställelsedagen till den 1 maj.Gotlands Tidning
Onsdagen den 28 februari 1883
N:r 17.