Kungörelse.

De, som gjort inrop å auktionen, som af undertecknad den 8 december förlidet år förrättades vid Vatlings i Fole för L. Larsson och hans borgenärers räkning, uppmanas att å auktionsstället Vatlings fredagen den 9 nästkommande mars mellan kl. 2 och 5 e. m. sina inrop till mitt ombud Karl Larsson Lilla Fole inbetala, vid påföljd af laga indrifning.
Stockholm den 21 febr. 1883.
P. Larsson, Lilla Fole.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 mars 1883
N:r 18.