Tidtabell
för Gotlands jernväg gällande från den 1 dec. 1882 tills vidare.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 mars 1883
N:r 18.