Från sjön.

Ångaren Republik påträffade den 16 d;s ångaren Glamorgan, på väg från LIverpool till Boston, som vrak och har fört de qvarvarande af ångarens passagerare och besättning till Newyork. Kaptenen, styrmannen, 2 matroser och 2 passagerare äro döda.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 mars 1883
N:r 18.