Bolagsstämma

med Gotlands enskilda banks delegare hölls i lördags. Styrelsens förslag, att till lottegarne utdela 8 proc. med 80,000 kronor bifölls af stämman, och skulle öfverskottet 8,729 kr. reserveras.
Afgående styrelseledamöterne hrr C. L. Ekman, H. Pettersson och A. M. Eneman återvaldes, och utsågos till revisorer hrr J. E. Ihre, J. N. Viman och V. Åkerman med hrr L. N. Åckander, T. Klingwall och C. J. Broander till suppleanter.Gotlands Tidning
Onsdagen den 7 mars 1883
N:r 19.