Ett föredrag

om qvinnan i hemmet hölls i söndags afton af kand. A. Petersson i arbetareföreningens lokal. Talaren skildrade dervid i lifliga färger qvinnans vackra bestämmelse som maka och moder.
Före och efter föredraget sjöngos några fosterländska sånger.
Lokalen var till trängsel fylld af en uppmärksamt lyssnande åhörarekrets.Gotlands Tidning
Onsdagen den 7 mars 1883
N:r 19.