Fångantalet

vid härvarande länscellfängelse den 1 mars utgjorde:
Qvarvarande den 1 febr. 20 män, 6 qv. Tillkomne under mån. 2 män, 1 qv. Afgångne under mån. 5 män, 2 qv. Qvarvarande denna dag 17 män, 5 qv.Gotlands Tidning
Onsdagen den 7 mars 1883
N:r 19.