Sinnesrubbad.

Ett härstädes och äfven i Stockholm mycket bekant fruntimmer, fröken Maria Procopée, som någon tid synts hafva varit sinnessjuk, fick i söndagsafton omkring kl. 10 tillfälle att, iklädd endast linnet, begifva sig från sitt hem vid Strandgatan och ner till hamnen, hvarest hon kastade sig i sjön, men höll sig fast uti en ketting så länge, att man med båt kunde rädda och föra henne till sin bostad; i måndags blef hon transporterad till hospitalet.
Fröken P. har under flera år varit i hög grad excentrisk samt haft den fixa iden, att för de blinda åstadkomma ett internationelt verksamhetsfält med förfärdigandet af handarbeten. Senast omtalades hon för att hafva undervisat en blind i att förfärdiga ett vaggtäcke åt den då nyfödde arffursten.Gotlands Tidning
Onsdagen den 7 mars 1883
N:r 19.