Födde och döde.

Födde i Visby:
Arb. P. I. P. Ahlgrens son, gjutaren R. C. Beiers dotter, f. artiller. C. J. Carlssons son, bokh. O. O. Högströms dotter, arb. J. A. Svenssons son, guldsmed C. A. Hammarbergs son.

Döde:
Arb. Fredrik Bartolomæus Viberg 21 år, 6 mån., 8 dagar, enkefru Kathrina Maria Pettersson 59 år, 2 mån., 22 dagar.Gotlands Tidning
Lördagen den 10 mars 1883
N:r 20.