stora_torget-visby.jpg

Genom offentlig auktion,

som lördagen den 17 mars från kl. 10 f. m. kommer att förrättas å Stadens Auktionskammare, blrfva nedanskrifna Lösöreeffekter, hvilka tillhöra dels sterbhusdelegarne efter aflidna Sjuksköterskan Johanna Lindgren, dels delegarne i ett annat dödsbo här i staden, till den högstbjudande försålda, näml.:
1 st. Byrå, 2:ne betsade Utdragssoffor, en Utdragssäng, en Skänk, Spelbord, Matbord, Stolar. Kommod, ett Väggur, en Bokhylla med skåp, af björk, en Dito med låda, af furu, några mindre Bokhyllor, ett mindre Skåp, diverse Taflor under glas och ram, hvarjehanda slags Glas och Porslin, något Nysilfver, diverse Malm-, Koppar-, Jern- och Blecksaker, Sängkläder och Linne, åtskilliga bättre och trafligare Qvinsgångkläder, en Väfstol, en Varpstol (Rännvind), Sybågar, en Nystel, 2 st. gröna Schalusier, diverse Träkärl, hvaribland en Bykbunn, jemte en mängd annat, som icke här så noga kan uppräknas.
Godkände köpare kunna få begagna sig af 2 månaders betalningsanstånd; andra skola betala sina inrop kontant vid auktionen.
Visby den 8 mars 1883.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 10 mars 1883
N:r 20.