Kungörelse.

Med anledning af utredning i boet och fastighetens utarrendering låta sterbhusdelegarne efter aflidne Karl Hansson medelst offentlig auktion, som förrättas vid Larsarfve i Källunge lördagen den 17 uti innevarande månad från kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja all befintlig ännu oförsåld lösegendom bestående af guld: öronhäng, fingerringar, bröstknappar, silfver: mat-, förlägg-, grädd- och såsskedar, kokkärl af koppar och jern såsom en större inmurad gryta, soppgrytor, kittlar, kaffe- och såspannor, kak- och bakelseformar, pankaks-, munk- och stekpannor, porslin, glas och blecksaker, träkärl: såsom brygg- och köttbunnar, baljor, ämbar, större och mindre drickskärl, fidk- och mjöltunnor, möbler: bestående af bord, stolar, sängar och speglar, väggtaflor, ett bokskåp, kistor, sängkläder och linne, fönstergardiner, äldre och yngre hästar, en mjölkko, redskap: bestående af en resvagn, arbetsvagnar, gödselbräder, en vändplog, en mullfösa, oxok, svänglar, sladdar, grepar, spadar, yxor, refsor, en jernketting, hästtäcken, ryktdon, hästgrimmor, en sörpbing, ett stenbord, en mangel, ett tröskverk, torrt ämnesvirke af åtskilliga träslag, beredda skinn, 40 skålpund ull, en väfstol, spinnrockar, kardor och skrubbar, spanmålssäckar, golfmattor, knifvar och gafflar, ljusstakar, blomkrukor, ett parti potatis, höst- och vårsädeshalm samt något hö, samt mera annat som här icke finnas uppräknadt. Anstånd med betalningen lemnas godkände inropare till den 1 nästkommande augusti.
Fole den 7 mars 1883.
P. Larsson, Lilla Fole.Gotlands Tidning
Lördagen den 10 mars 1883
N:r 20.