Gotlands nationalbevärings musikkår

har mistat sin värderade anförare, direktör Fr. Kuhlan, som på begäran erhållit afsked och sedermera blifvid utnämd till musikdirektör vid Vestgöta regemente.Gotlands Tidning
Lördagen den 10 mars 1883
N:r 20.