Staten

i snickare L. J. Vallins konkurs upptager:
skulder kr 7,048:63
tillgångar kr 8,241:25
Till gode män utsågos kapten G. Åberg och gäldenären och till rättens ombudsman stadsfogden J. G. Frendin samt till hustru Vallins gode man kanslivaktmästare Engqvist.Gotlands Tidning
Lördagen den 10 mars 1883
N:r 20.