Från sjön.

Första i år hitkomna fartyg för intagande af trälast är danska skonerten Luna, som i onsdags anlände till Katthammarsvik. Fyra andra danska fartyg väntas till samma plats för att derstädes äfven lasta trä.Gotlands Tidning
Lördagen den 10 mars 1883
N:r 20.