Rättegångs- och Polissaker.

Inbrottsstöld. Vid norra häradsrättens sammanträde i onsdags å cellfängelset dömdes arb. Johan Pettersson från Veskinde, som efter ihärdigt nekande slutligen erkänt inbrottsstölden hos J. Malmqvist S:a Klintegårda, hvarvid tillgripits fläsk, att undergå tre års straffarbete och derefter vara förlustig medborgerligt förtroende i fem år. Åklagaren hade äfven yrkat ansvar å Pettersson för rån och våld mot modern men som han nekade härtill, ehuru graverande omständigheter förekommo, frikändes P. från dessa senare anklagelser.

För fosters läggande i löndom häktades i förra veckan tjenstflickan Anna Lovisa Kellman från Kams i Lummelunda. Hon är född 1859 i Fleringe och har erkänt sitt brott.Gotlands Tidning
Lördagen den 10 mars 1883
N:r 20.